จากผู้รับบริการจริง

รีวิวศัลยกรรมตา

3 Shot.คุณอุลัยภรณ์ ตาสองชั้น 1  เดือน j
3 Shotคุณหญิงฐิติกานต์ ตาสองชั้น 4 เดือน
Afterหญิงฐิติกานต์
After
Afterคุณอุลัยภรณ์ ตาสองชั้น 1 เดือน 1
After.คุณอุลัยภรณ์ ตาสองชั้น 14 วัน jpg.
Afterคุณอุลัยภรณ์ ตาสองชั้น 1 เดือน
After.คุณวรัญญา ตาสองชั้น 1 ปี jpg
after.คุณ ศรสวรรณ ตาสองชั้น 11 เดือนjpg.
Afterคุณอุลัยภรณ์ ตาสองชั้น 7 วัน
After.คุณ Malalune ตาสองชั้น 7 วัน jpg
1/2
Before .คุณ ณัฐชนัน ตาสองชั้น 7 วันpsd
before-after
123
before-afterคุณอุลัยภรณ์ ตาสองชั้น 14 วั
before-afterคุณวรัญญา ตาสองชั้น 1 ปี
before-after
before-after
before-afterคุณอุลัยภรณ์ ตาสองชั้น 14 วั
after คุณกิ๊ฟ
1/1
before-after_๑๘๐๔๐๔_0175
before-after_๑๘๐๓๒๕_0172
before-after_๑๘๐๓๒๕_0171
after review_๑๗๑๑๒๗_0065
after review_๑๗๑๑๒๗_0072
after review_๑๗๑๑๒๗_0069
after review_๑๗๑๑๒๗_0070
after review_๑๗๑๑๒๗_0066
after review_๑๗๑๑๒๗_0067
1/1
คุณวิชุดา ตาสองชั้น  เดือน
คุณวิชุดา ตาสองชั้น 1 เดือน
after review_๑๗๑๑๒๗_0063
after review_๑๗๑๑๒๗_0062
after review_๑๗๑๑๒๗_0049
after review_๑๗๑๑๒๗_0050
after review_๑๗๑๑๒๗_0032
after review_๑๗๑๑๒๗_0061
after review_๑๗๑๑๒๗_0051
1/1
คุณลี ตาสองชั้น 1 W
คุณ สุกัญญา (น้ำหวาน) ตัดไหมตา 7วัน
คุณ ศุภณัฐธ์ (Jeab)ตัดไหมตา 7 วัน AFter
review after_๑๘๐๓๒๕_0286
review after_๑๘๐๓๑๙_0274
review after_๑๘๐๓๑๙_0275
review after_๑๘๐๒๐๖_0199
review after_๑๘๐๑๐๓_0158
review after_๑๘๐๑๐๓_0157
1/1