SLIM SHAPE

Slim Shape ( S.S ) - ติดเครื่อง ( ใช้เวลา 40นาที )

จุดเด่น: เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบริหารมัดกล้ามเนื้อเพื่อให้ไขมันที่เกาะบริเวณรอบกล้ามเนื้อสลายออกไป ทำให้สัดส่วนแข็งแรงและกระชับขึ้น

ขอบข่ายการใช้เครื่อง : Therapist

หลักการทำงาน: เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยบริหารมัดกล้ามเนื้อ เหมือนการเล่นเวท “Weight” ทำให้ร่างกายดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้ในรูปของพลังงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและกระชับขึ้น

ประโยชน์

    1.ช่วยในการลดความอ้วนโดยทดแทนการออกกำลังกาย

     2.ใช้ลดสัดส่วนเฉพาะที่

     3.ทำให้กล้ามเนื้อกระชับแข็งแรง

     4.ร่างกายจะไม่สูญเสียน้ำและเกลือแร่

คอร์สหรือทรีทเม้นท์ที่ใช้กับเครื่องนี้ : เครื่อง Slim Shape

จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการ: ควรเข้ารับบริการ 2 – 3 ครั้ง / สัปดาห์

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.เครื่อง Slim Shape   

2.แผ่นหนังแกะและอิเล็กโทรด

สอบถามราคา/ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ปรึกษาปัญหาสอบถามราคาฟรี

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/26

Thanks! Message sent.